Velkommen tilbake. Men denne gangen er det meste opp-ned. En krevende ørebetennelse, der du ikke finner balansen igjen?

Noen tror fortsatt vi er i en pandemi. Kan du leve med dette resten av livet? Om ikke; hvorfor har du gjort det i over ett år? Hvor langt skal strikken tøyes før du sier stopp?

Det er kanskje populært med positiv psykologi. Men hva kreves det av deg når moderne medisin og fundamentalistisk vitenskap tar over rollen til tradisjonelle religioner? Kjetter før - eller kjetter nå? Heldigvis ingen fare med blasfemiske avbildninger av Gud når den nye Guden er abstrakt og “objektiv” vitenskap.

For å begynne å forstå dette paradigmeskiftet, må du være villig til å gi slipp på programmeringa. Ingen sa det var enkelt; legg til litt sosialt press i miksen og veien er kort for presteskapet til å diktere nye doktriner/retningslinjer/anbefalinger via massemedia.

Du er ikke alene. Stol på din empiriske erfaring av virkeligheten. Ikke fall for splitt-og-hersk; rase og kjønn er populære fallgruver om dagen. Disse dualistiske strategiene er det ikke rom for i den nye verden. Fokusér på selvforsørgelse og autonomi - men også samarbeid. Det er ingen tid å miste: ta av masken din, jeg savner smilet ditt.