JuJu Darío

From 🇨🇴 Lives in 🇳🇴
Kambo practitioner at Renativ Kambo 🐸
My mission is to reconnect with nature through rewilding strategies 👣
en no

A review of 2020

January 2, 2021 ~ 19:27 Julian Darío Gutierrez

Everybody showed their true colors this year. I needed that. As absurd as many things looked in 2019, few expected the riveting events that would unfold in 2020. The picture shows Bernt Høie, the Minister of Health of Norway holding up the weapon of divisiveness in front of the press. A weapon that no police force had the need to enforce, as nervous citizens shielded themselves up in face diapers. Individuals in public spaces would be willing to dance away from you if necessary, all to respect an imaginary wall. Mind you, this is Norway - so the opportunities to exchange microbes and build up our immunity is already limited as some people are concerned about how many hugs they can take.

Relax, there is no medical pandemic. Fear is the only pandemic nowadays. The only thing prolonging this nightmare, is your obedience. Disobedience has been important for me this year. I’m also a walking miracle, as I hug friends, don’t use a mask, don’t use a hand sanitizer and prefer to use cash instead of card payments. According to the official narrative I should be dead by now.

Meanwhile, our civil liberties are rapidly diminishing. We have seen unimagined levels of censorship and surveillance. We have seen the raw and preponderous power of Big Tech and Big Pharma, but also the fragility it rests upon: fake news and biased mass media. What happened to investigative journalism? Anybody challenging the official narrative is now automatically called a conspiracy theorist.

In previous times, the massive loss of civil liberties would encourage any village to gather their strongest men in battle for their freedoms. Entering 2021, it seems more likely to be a pandemic of low testosterone levels is men. But these are new times, and our freedom will be reclaimed by courageous examples. Play the long game: revive our ancient traditions to stay strong in turbulent times. Hunt, gather, build, create, support and connect with the elements. Create your own rituals and ceremonies. Unity is a superpower they never want you to unlock. Herd immunity is your other superpower. Stand for something, or you will fall for anything. Connect with people, not phones. Get back to feeling. Feeling requires to calm the noise of the head, so turn off your TV and turn on your intuition. Get lost in nature and embrace the cosmic dance.

Forward to better

Jording

September 5, 2020 ~ 15:50 Julian Darío Gutierrez

Nå som høsten kommer, så er det kanskje ikke intuitivt å gå barbeint, men det kan vise seg å være verdifullt året rundt. Har tenkt litt på jording i det siste, noe jeg kan huske å ha vært ganske entusiastisk for tidligere. Eksempelvis hva folk assosierer med ordet. Jording som jeg snakker om her, er konseptet om at vår organisme har direkte kontakt med jorda, og helsegevinstene med dette. Det finnes aktører som selger jordingsprodukter også her til lands. Allikevel så er denne "oppdagelsen" gratis.

Jording er et av de beste eksempelene på hvorfor der er å gå tilbake til våre primitive røtter. Før vi går videre så kan du fundere over hva slags assosiasjoner du får til ordet "primitiv".

Nå som refleksjonen er unnagjort, kan vi gå videre :)

Gjennom vår evolusjon; som starter med Homo Erectus for omtrent 2,5 millioner år siden, så har vi vært i direkte kontakt med jorda. Alle aktiviteter foregikk stort sett på jordens overflate, og det er først i moderne tid at vi for det meste er skjermet ifra denne kontaken gjennom isolerende materialer som sko. Foten er en veldig sensitiv del av kroppen (består av 26 knokler, som er ¼ av alle knokler i kroppen), og er finstemt når det kommer til balanse og muskelbruk. En del nerver ender her, og bidrar til at fotsålens kontakt med overflaten gir en ganske fascinerende mengde data til hjernen om hvordan du står. Som mye annet så er dette designet fra naturens side en intrikat del av evolusjonen, men som vi har forsømt ved å ta på sko. Det er dog mulig å trene opp denne sensitiviteten ved å gå barbeint, noe som kan oppleves utfordrende i begynnelsen da vi ikke er vant til å bruke fotsålen riktig. I Norge går vi mye med sko, og hvis du ikke jobber som gartner eller har mye kontakt med jordens naturlige elektromagnetiske felt, så kan dette påvirke din bioelektriske balanse i kroppen slik at du blir underernært på elektroner. Kroppen vår, som består av vann og salter har (som kjent) en eksepsjonell ledeevne.

For å forstå jording må man ta utganspunkt i at mennesket først og fremst er bioelektriske vesener som kan nyttiggjøre seg av jordens naturlige negative ladning i form av elektroner. Uten å ha lastet opp denne ontologien, kan jording misforstås som kvakksalveri og vil trolig få en del kritikk for dette. For tilhengere av det rådende paradigmet av dogmatisk vitenskap så kan det være lurt å gå gjennom forskningen, enten på norsk (Vitenskap og Fornuft om Jording ~ Iver Mysterud) eller på engelsk (Health Implications of reconnecting the human body to the earths surface electrons). Og som mange andre helsestrategier som er basert på hva vi har gjort gjennom tusenvis av år; så har du ingenting å tape på å gå barbeint.

108 is a significant number

August 28, 2020 ~ 23:59 Julian Darío Gutierrez

In the Vedic world view, 108 is a significant number.

  • There are 108 beads on a mala.
  • There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, Shiva and Shakti. 54 times 2 is 108.
  • In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9 equals 108.
  • There are said to be 108 Indian goddess names.
  • Some say that 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.
  • The diameter of the Sun is 108 times the diameter of the Earth. The distance from the Sun to the Earth is 108 times the diameter of the Sun.
  • The average distance of the Moon from the Earth is 108 times the diameter of the Moon.
Older posts