JuJu Darío

From 🇨🇴 Lives in 🇳🇴
Kambo practitioner at Renativ Kambo 🐸
My mission is to reconnect with nature through rewilding strategies 👣
en no

Den nye religionen

April 1, 2021 ~ 20:28 Julian Darío Gutierrez

Velkommen tilbake. Men denne gangen er det meste opp-ned. En krevende ørebetennelse, der du ikke finner balansen igjen?

Noen tror fortsatt vi er i en pandemi. Kan du leve med dette resten av livet? Om ikke; hvorfor har du gjort det i over ett år? Hvor langt skal strikken tøyes før du sier stopp?

Det er kanskje populært med positiv psykologi. Men hva kreves det av deg når moderne medisin og fundamentalistisk vitenskap tar over rollen til tradisjonelle religioner? Kjetter før - eller kjetter nå? Heldigvis ingen fare med blasfemiske avbildninger av Gud når den nye Guden er abstrakt og “objektiv” vitenskap.

For å begynne å forstå dette paradigmeskiftet, må du være villig til å gi slipp på programmeringa. Ingen sa det var enkelt; legg til litt sosialt press i miksen og veien er kort for presteskapet til å diktere nye doktriner/retningslinjer/anbefalinger via massemedia.

Du er ikke alene. Stol på din empiriske erfaring av virkeligheten. Ikke fall for splitt-og-hersk; rase og kjønn er populære fallgruver om dagen. Disse dualistiske strategiene er det ikke rom for i den nye verden. Fokusér på selvforsørgelse og autonomi - men også samarbeid. Det er ingen tid å miste: ta av masken din, jeg savner smilet ditt.

A review of 2020

January 2, 2021 ~ 19:27 Julian Darío Gutierrez

Everybody showed their true colors this year. I needed that. As absurd as many things looked in 2019, few expected the riveting events that would unfold in 2020. The picture shows Bernt Høie, the Minister of Health of Norway holding up the weapon of divisiveness in front of the press. A weapon that no police force had the need to enforce, as nervous citizens shielded themselves up in face diapers. Individuals in public spaces would be willing to dance away from you if necessary, all to respect an imaginary wall. Mind you, this is Norway - so the opportunities to exchange microbes and build up our immunity is already limited as some people are concerned about how many hugs they can take.

Relax, there is no medical pandemic. Fear is the only pandemic nowadays. The only thing prolonging this nightmare, is your obedience. Disobedience has been important for me this year. I’m also a walking miracle, as I hug friends, don’t use a mask, don’t use a hand sanitizer and prefer to use cash instead of card payments. According to the official narrative I should be dead by now.

Meanwhile, our civil liberties are rapidly diminishing. We have seen unimagined levels of censorship and surveillance. We have seen the raw and preponderous power of Big Tech and Big Pharma, but also the fragility it rests upon: fake news and biased mass media. What happened to investigative journalism? Anybody challenging the official narrative is now automatically called a conspiracy theorist.

In previous times, the massive loss of civil liberties would encourage any village to gather their strongest men in battle for their freedoms. Entering 2021, it seems more likely to be a pandemic of low testosterone levels is men. But these are new times, and our freedom will be reclaimed by courageous examples. Play the long game: revive our ancient traditions to stay strong in turbulent times. Hunt, gather, build, create, support and connect with the elements. Create your own rituals and ceremonies. Unity is a superpower they never want you to unlock. Herd immunity is your other superpower. Stand for something, or you will fall for anything. Connect with people, not phones. Get back to feeling. Feeling requires to calm the noise of the head, so turn off your TV and turn on your intuition. Get lost in nature and embrace the cosmic dance.

Forward to better

Jording

September 5, 2020 ~ 15:50 Julian Darío Gutierrez

Nå som høsten kommer, så er det kanskje ikke intuitivt å gå barbeint, men det kan vise seg å være verdifullt året rundt. Har tenkt litt på jording i det siste, noe jeg kan huske å ha vært ganske entusiastisk for tidligere. Eksempelvis hva folk assosierer med ordet. Jording som jeg snakker om her, er konseptet om at vår organisme har direkte kontakt med jorda, og helsegevinstene med dette. Det finnes aktører som selger jordingsprodukter også her til lands. Allikevel så er denne "oppdagelsen" gratis.

Jording er et av de beste eksempelene på hvorfor der er å gå tilbake til våre primitive røtter. Før vi går videre så kan du fundere over hva slags assosiasjoner du får til ordet "primitiv".

Nå som refleksjonen er unnagjort, kan vi gå videre :)

Gjennom vår evolusjon; som starter med Homo Erectus for omtrent 2,5 millioner år siden, så har vi vært i direkte kontakt med jorda. Alle aktiviteter foregikk stort sett på jordens overflate, og det er først i moderne tid at vi for det meste er skjermet ifra denne kontaken gjennom isolerende materialer som sko. Foten er en veldig sensitiv del av kroppen (består av 26 knokler, som er ¼ av alle knokler i kroppen), og er finstemt når det kommer til balanse og muskelbruk. En del nerver ender her, og bidrar til at fotsålens kontakt med overflaten gir en ganske fascinerende mengde data til hjernen om hvordan du står. Som mye annet så er dette designet fra naturens side en intrikat del av evolusjonen, men som vi har forsømt ved å ta på sko. Det er dog mulig å trene opp denne sensitiviteten ved å gå barbeint, noe som kan oppleves utfordrende i begynnelsen da vi ikke er vant til å bruke fotsålen riktig. I Norge går vi mye med sko, og hvis du ikke jobber som gartner eller har mye kontakt med jordens naturlige elektromagnetiske felt, så kan dette påvirke din bioelektriske balanse i kroppen slik at du blir underernært på elektroner. Kroppen vår, som består av vann og salter har (som kjent) en eksepsjonell ledeevne.

For å forstå jording må man ta utganspunkt i at mennesket først og fremst er bioelektriske vesener som kan nyttiggjøre seg av jordens naturlige negative ladning i form av elektroner. Uten å ha lastet opp denne ontologien, kan jording misforstås som kvakksalveri og vil trolig få en del kritikk for dette. For tilhengere av det rådende paradigmet av dogmatisk vitenskap så kan det være lurt å gå gjennom forskningen, enten på norsk (Vitenskap og Fornuft om Jording ~ Iver Mysterud) eller på engelsk (Health Implications of reconnecting the human body to the earths surface electrons). Og som mange andre helsestrategier som er basert på hva vi har gjort gjennom tusenvis av år; så har du ingenting å tape på å gå barbeint.

108 is a significant number

August 28, 2020 ~ 23:59 Julian Darío Gutierrez

In the Vedic world view, 108 is a significant number.

  • There are 108 beads on a mala.
  • There are 54 letters in the Sanskrit alphabet. Each has masculine and feminine, Shiva and Shakti. 54 times 2 is 108.
  • In astrology, there are 12 houses and 9 planets. 12 times 9 equals 108.
  • There are said to be 108 Indian goddess names.
  • Some say that 1 stands for God or higher Truth, 0 stands for emptiness or completeness in spiritual practice, and 8 stands for infinity or eternity.
  • The diameter of the Sun is 108 times the diameter of the Earth. The distance from the Sun to the Earth is 108 times the diameter of the Sun.
  • The average distance of the Moon from the Earth is 108 times the diameter of the Moon.

Naturlig bevegelse

August 5, 2020 ~ 20:05 Julian Darío Gutierrez

Vi har mistet mye bevegelse som moderne mennesker, og har begrenset vårt eget potensiale ved å skape moderne habitater vi ikke er tilpasset – eller trives i. Jeg ser 3 grunnpilarer i naturlig bevegelse:

  1. Holdning/Stilling
  2. Mobilitet
  3. Styrke

Holdning/Stilling (eller posture, på engelsk) er en god start. Dette er ikke nødvendigvis bevegelser. Men siden vi alltid har en holdning, også når vi er passive, så er dette en form for “trening” vi alltid deltar i. Det er også noen misoppfatninger i hva en god holdning er. En som har gjort dette arbeidet grundig er Esther Gokhale, og jeg tar i bruk inspirasjon fra hennes metode (Gokhale method). Hun har brukt de mye tid på å finne ut hva som er vår “primal posture”, eller urstilling om du vil. Metoden er ikke-invaderende, og kan gi bedre sirkulasjon og bedre oksygenopptak i tillegg til bedre holdning.

Mobilitet er elementært i naturlig bevegelse. Ikke la kroppen begrense deg. Derfor bruker jeg noe tid på dette, og prøver å gjøre det så morsomt som mulig samtidig. Mobilitet gjør deg fleksibel, effektiv, tilpasningsdyktig og vital. Mennesker er ikke laget for bare en type bevegelse, f.eks. bare golf eller bare baseball. Vår genetikk er vant til en stor variasjon av bevegelser, i samsvar med vår evolusjonære historie. Min mobilitetstrening passer bra siden jeg ikke alltid er komfortabel med yoga (asanas), men vil ha lignende utbytte. Tidligere har jeg hentet inspirasjon fra bl.a. Ido Portal og MovNat.

Styrke er den kanskje den mest effektive av disse bevegelsesfilosofier, dersom det utføres riktig og smart. Styrke innebærer, som mobilitet, å kjenne sine styrker og begrensninger. Dette gir en større grad av selvtilfredshet. Tidligere har jeg hentet inspirasjon fra CrossFit, som i tillegg til å være intensive øvelser, også kjennetegnes av stor variasjon. I det siste har jeg mer brukt egen kroppsvekt supplert med kettlebells. Sistnevnte kan brukes i mange varierte øvelser.

Kroppen din er allerede det treningssenteret du ikke orker å gå til. Styke og mobilitet bør spille på lag, og du kan hvile i en god stilling (eller strekk). I kombinasjon med riktig og konsistent kosthold, samt nok hvile og søvn; kan resultatene komme raskt.

Penger uten renter

June 22, 2020 ~ 12:18 Julian Darío Gutierrez

Konseptet om penger ser ut til å bringe ut sterke følelser hos moderne mennesker. Mange strever etter å ha nok penger, noen synes det føles galt å bruke dem og noen kan ikke verdsette arbeidet (eller enda viktigere: tiden) sin riktig. Jeg kan bare se for meg at penger skaper sterke emosjonelle drifter hos folk flest. Penger er allstedsværende i samfunnet og er i tillegg av stor interesse i de fleste samtaler.

Etter ett opphold på mange år har tanken om alternative måter å organisere økonomi (på makronivå) tatt noe av oppmerksomheten min i det siste. Jeg fikk endelig lest Margrit Kennedy sin mest berømte bok, Interest and Inflation Free Money – og dersom du har et eller annet forhold til penger, eller er opptatt av dens distribusjon så er dette en kort blekke som er verdt å lese. Du trenger ikke å ha studert økonomi for å lese denne boka, siden innholdet gir såpass slagkraftige spørsmål og rett-i-levra kritikk av dagens økonomiske system. Dette var temaer som var aktuelle når boka ble skrevet, og som er høyaktuelle idag når folk flest ser gjennom sløret på et undertrykkende system som produserer lidelser som f.eks økte sosiale forskjeller.

Det jeg liker med denne boka er at du ikke trenger å identifisere deg med en “vinge på fuglen”, altså hverken venstresiden eller høyresiden i politikk. Som mye annet jeg leser om dagen (sivilisasjonskritikk), så tar denne boka utgangspunkt i mer grunnleggende mekanismer enn de mange av oss (inkludert meg selv tidligere) har viklet seg inn i: polarisende politiske ideologier.

Hovedinnholdet i boka baseres på en økonomisk organisering av samfunnet der renter ikke brukes. Når du betaler renter i dagens system så går jo de pengene til banker eller andre private institusjoner som allerede har mer penger enn de trenger. Hvordan disse pengene investeres er også en tvilsom praksis når det kommer til hva som gagner samfunnet best. I kontrast til dette foreslår Margrit Kennedy en (trigger warning) statlig tjeneste som krever at de som ikke bruker pengene etter en viss tid (altså holder de ute av sirkulasjon) betaler en liten sum eller skatt på pengene de innehar. Initiativet er dermed satt for at det ikke vil lønne seg å ha store beholdninger av penger liggende. I følge Kennedy vil et system uten renter, blant annet også hindre inflasjon av valutaen. Sirkulasjonen av penger vil bringe nye initiativ (arbeid) for en større del av befolkningen, uten at dette skal gå utover sosial ulikhet eller på bekostning av miljøet.

Et slikt eksperminent vil kreve mye mot og besluttsomhet, siden sterke krefter vil kritisere det og klippe av vingene på prosjektet før det har kommet i gang. Kennedy viser til tidligere forsøk der man har forsøkt å implementere alternative økonomier (f.eks. eksperimentent i Wörgl), men som har brutalt blitt slått ned på av myndighetene eller sentralbanker. Naturlig nok så er noe som truer dagens system ikke interessant for den brøkdelen som tjener på dagens system. Det ser ut som økonomer ikke innser sentrale svakheter i dagens system, og jeg synes vi bør hilse velkommen alternative løsninger som ikke er basert på evig økonomisk vekst.

I slutten av boka skisseres også noen løsninger, og bevegelser som LETS i Norge er et produkt av dette. Dessverre så ser det ut som aktiveteten i Norge har smuldret bort, men kanskje er det en kommende økonomisk krise som kan gjenopplive disse idéene? Når dette skjer, så ser jeg for meg at lokale økonomier vil blomstre igjen.

Vi bør begynne å se på alternativene nå, før vi ikke har noe annet alternativ i det hele tatt.

Digital minimalism

February 26, 2020 ~ 23:47 Julian Darío Gutierrez

There are many good reasons for transitioning from social media to my own personal webspace. Like owning your own content and not being limited to a corporation website/platform to communicate with the world. Then there’s the issue of digital addiction. A phenomenon fueled by social media which is omnipresent in Western societies today. And affecting all ages. Previously this was something reserved for teens and kids. Now the blue-light screens are everywhere. How did we get here? There is a kind of mindlessness at play, so any tactics and/or inspiration for taking back the analog world is worthwhile listening to.

In this interview Cal Newport talks about decluttering your digital life. Certainly worth an hour of your time if you feel “something is not right” with your phone/SoMe addiction.

The secret ingredient

July 28, 2019 ~ 10:07 Julian Darío Gutierrez

Lately, a condiment called Gastromat has been missing in Norwegian supermarkets, as reported by NRK. It’s not the first time food items are missing in Norway, as the Norwegian butter crisis made headlines throughout the world in 2011. This sparked my curiosity, as I had never used this condiment. And some people were starting to sell their remaining Gastromat on FINN (the most popuar online marketplace in Norway) with a significant profit – as the NRK-article indicates. But why so popular?

Enter the hoax

Gastromat (as many other spices) is made out different kinds of pulverized vegetables, seasalt and so on. One of the other ingredients is MSG (Glutamate). It creates the umami-taste, but in an artifcial way. It is used by chefs or food producers that want to hide the taste of foods that are tasteless (like light products lacking in fats) or foods that are past their prime time. Glutamate occurs naturally in some foods, but not in the concentration you will find in the clinical MSG powder. Glutamate is controversial in many ways (for example higher chronic pain prevalence), but the issues are to many to cover here.

Tastebuds needs lovin’ too

Gastromat would never be in demand without MSG. Addictions to different substances and behaviours still surprise me to this day. But the neuron stimulation provided by MSG is no exception. The continued use may manifest with higher obesity rates; after all that’s why glutamate is given to laboratory mice to make them obese. Or maybe you regret your visit to your local Chinese restaurant?

Either way, it’s time to look at why we are manipulating taste at the cost of our health. Taste in foods has taken over the show and most of us are hyperstimulated. Unfamiliar flavours like bitterness are not cherished as others, like sweet flavours. Take back the natural flavours. But to enjoy them, give your taste buds a break from fake foods. And the taste will come to you at last.

Bring back idleness

June 9, 2019 ~ 09:51 Julian Darío Gutierrez

Amazing emptiness. It’s minimalism to the core. A busy mind is what our society accepts. But an empty mind challenges the status quo. It is not understandable for our society. Meditation is seen as a waste of time. In a world used to instant gratification, this simple act of emptiness, nothingness and non-action is revolutionary. Meditation is not escapism; it’s a scientific method applied to your own mind. Don’t fear emptiness, it’s your natural state.

Patological benefits

June 6, 2019 ~ 20:38 Julian Darío Gutierrez

You might have come across people trying different healing methods to treat their conditions. And in some cases, their patologies are not understood or even taken seriously by allopathic medicine.

Some people can not imagine themselves being healthy, this being the first crucial step in healing. Paradoxically, sickness brings some benefits as well. It might be attention and care. Or not having to go to work (which in many cases is perfectly understandable). And then again it could be a continued financial support, which would be lost upon recovery.

It can be easier to add solutions instead of going through the hard realities of your current lifestyle. This also being the reason for the lazy pop-a-pill practices we see everywhere in Western societies. If you work with clients, an insight into the current lifestyle might be the most powerful tool for both practitioner and client alike. Understand the addictions and comforts in their life; they might as well unveil the core of the sickness.