JuJu Darío

From 🇨🇴 Lives in 🇳🇴
Kambo practitioner at Renativ Kambo 🐸
My mission is to reconnect with nature through rewilding strategies 👣
en no
April 5, 2021 ~ 13:51

The people you lose during your healing process are only meant to be with the unhealed version of you.

Den nye religionen

April 1, 2021 ~ 20:28 Julian Darío Gutierrez

Velkommen tilbake. Men denne gangen er det meste opp-ned. En krevende ørebetennelse, der du ikke finner balansen igjen?

Noen tror fortsatt vi er i en pandemi. Kan du leve med dette resten av livet? Om ikke; hvorfor har du gjort det i over ett år? Hvor langt skal strikken tøyes før du sier stopp?

Det er kanskje populært med positiv psykologi. Men hva kreves det av deg når moderne medisin og fundamentalistisk vitenskap tar over rollen til tradisjonelle religioner? Kjetter før - eller kjetter nå? Heldigvis ingen fare med blasfemiske avbildninger av Gud når den nye Guden er abstrakt og “objektiv” vitenskap.

For å begynne å forstå dette paradigmeskiftet, må du være villig til å gi slipp på programmeringa. Ingen sa det var enkelt; legg til litt sosialt press i miksen og veien er kort for presteskapet til å diktere nye doktriner/retningslinjer/anbefalinger via massemedia.

Du er ikke alene. Stol på din empiriske erfaring av virkeligheten. Ikke fall for splitt-og-hersk; rase og kjønn er populære fallgruver om dagen. Disse dualistiske strategiene er det ikke rom for i den nye verden. Fokusér på selvforsørgelse og autonomi - men også samarbeid. Det er ingen tid å miste: ta av masken din, jeg savner smilet ditt.

March 4, 2021 ~ 21:10

Come what may.

February 18, 2021 ~ 13:17

Sometimes you don’t get what you want, because you deserve better.

February 7, 2021 ~ 18:37

You can do it like it’s a great weight on you, or you can do it like it’s part of the dance.

Ram Dass
Older posts